Handelsbetingelser for
Borrevejlecenteret Hyt’otel og Camping

Salgs- og leveringsbetingelser
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.

Betaling
Alle priser oplyst i BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING online bookingsystemet er, ligesom alle andre steder på hjemmesiden, oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Mobile Pay. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.

Informationer om handel på Internettet
Du kan trygt handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via Internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, få forevist en bekræftelse fra BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Bekræftelsen kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.
Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst i BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte bekræftelse.

Fortrydelsesret og refusion
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
• Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på Dkk. 200,-.
• Hvis du afbestiller mindre end 30 dage og mere end 7 dage før ankomst, kan du få halvdelen af beløbet refunderet.
• Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før ankomst, mister du hele det indbetalte beløb.

Aflysning skal ske telefonisk eller pr. mail.

Registrering af oplysninger
BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING beholder registreringen i 5 år.
BORREVEJLE HYT’OTEL OG CAMPING anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.

Rengøring af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel det lejede som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil blive foretaget for lejers regning. 

Skader: 

Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden.

Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din bekræftelse, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.
Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din bekræftelse. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Virksomhedsoplysninger
Borrevejlecenteret ApS
Hornsherredvej 3
4060 Kirke Såby
Tlf.: 46 40 01 40
E-mail:info@borrevejlecenteret.dk
Cvr.: 38 77 85 01

error: Content is protected !!